| esube
Uluslararası Krediler
Genel Bilgi
Türk Eximbank, geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan askeri araç ve tarım ürünleri hariç tüm sermaye malı ve/veya hizmeti ihracatı için destek verdiği işlemlerde, OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu’nun üzerinde mutabakata vardığı; “Resmi Destekli İhracat Kredileri ve Sosyal ve Çevre Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı” (Ortak Yaklaşımlar) uyarınca hazırladığı Çevre Uygulama Esasları’nı uygulamaktadır.
 
Bu bölümde sözü edilen proje kavramı;
     • Belirli bir mahalde, yeni kurulacak ticari, endüstriyel ya da altyapı yüklenimleri,
     • Faaliyeti sosyal ve çevresel etkilerde değişiklik yaratabilecek şekilde üretim kapasitesi ya da işlev açısından  
        dikkate değer değişikliğe uğrayan kurulu tesislere yönelik sermaye malı ve/veya hizmeti ihracına yönelik
        başvuruları,
tanımlamaktadır.
 
Çevre Uygulama Esasları’na göre Türk Eximbank payı 10 milyon SDR’nin (Özel Çekim Hakları) üzerindeki projeler sınıflandırmaya tabidir. Duyarlı alanlar içinde ya da yakınında yer alan projeler ise, Türk Eximbank payı 10 milyon SDR’nin altında olsa bile sınıflandırmaya tabidir. Projeler potansiyel sosyal ve çevresel etkileri açısından A, B ve C olmak üzere üç kategoriden birinde sınıflandırılır. A Kategorisi’nde sınıflandırılan projeler belirgin seviyede, B Kategorisi’nde sınıflandırılan projeler orta seviyede olumsuz sosyal ve çevresel etki yaratma potansiyeli taşırken C Kategorisi’nde sınıflandırılan projeler ise olumsuz potansiyel sosyal ve çevresel etkisi olmayan veya önemsiz seviyede olan projelerdir. Türk Eximbank, destek verdiği projelerin sosyal ve çevresel etkilerine ilişkin her türlü bilgiyi ticari gizlilik ilkesi sınırları dahilinde kamuya ifşa edebilir ve raporlama yaptığı kuruluşlarla paylaşabilir.
 
Türk Eximbank Çevre Uygulama Esasları için lütfen tıklayınız.
OECD Ortak Yaklaşımlar için lütfen tıklayınız.
Uluslararası Ticaretin Finansmanı kapsamında desteklenen projeler hakkında bizimle iletişime geçmek için lütfen buraya tıklayınız.
Uluslararası Proje Kredileri kapsamında desteklenen projeler hakkında bizimle iletişime geçmek için lütfen buraya tıklayınız.