| esube
Uluslararası Krediler
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme
Türk Eximbank, Uluslararası Krediler kapsamında destek verdiği işlemleri değerlendirirken çevresel ve sosyal etkilerini de göz önünde bulundurmaktadır.