| esube
Uluslararası Krediler
Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredileri
Program kapsamında, Bankamız tarafından muteber kabul edilen ve limit tahsis edilen yurtdışı bankalar aracılığıyla, Türkiye’den Türk menşeli mal ithal edecek alıcılara finansman desteği sağlanması amaçlanmaktadır.