| esube
Uluslararası Krediler
Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredileri

Bankamızca, Türkiye’den mal ithal etmek isteyen yurt dışında yerleşik alıcılara finansman sağlamak amacıyla uygulamaya konulan program kapsamında yurtiçinde yerleşik bankaların yurt dışı şube, iştirak ve muhabir bankaları aracılığıyla alıcı kredisi kullandırılmaktadır.