| esube
Uluslararası Krediler
Niyet Mektubu

Niyet Mektubu

Yurtdışına ürün ihraç edecek veya uluslararası ihalelere katılacak ihracatçı firmalara, Uluslararası Ticaretin Finansmanı Programları kapsamında finansal destek sağlanabileceğini ifade eden niyet mektubu verilebilir.

Niyet Mektupları İngilizce olarak düzenlenir. İhracatçı firmanın tercihine bağlı olarak “muhtemel finansman koşulları” içeren (term sheet) veya içermeyen olarak iki biçimde hazırlanabilir. Niyet Mektupları kesin bir taahhüt içermez, açılabilecek olası bir kredinin koşulları resmi başvurunun yapılacağı tarihteki şartlar dikkate alınarak belirlenir.

Muhtemel finansman koşulları içeren niyet mektuplarının geçerlilik süresi 3 ay, içermeyenlerin ise 6 aydır. İhracatçı firmanın uygun gerekçelerle süre uzatımı talep etmesi halinde, verilmiş niyet mektubunun süresi uzatılabilir. Bunun için niyet mektubu süresi dolmadan yazılı başvuru yapılması ve başvuru ücretinin ödenmesi gereklidir.

Başvuruda bulunacak ihracatçı firmalar başvuru formu ve eklerini eksiksiz olarak doldurarak ibraz eder. Başvurunun doğru ve eksiksiz yapılabilmesini sağlamak üzere birim personeli ile tradefinance@eximbank.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçilmesi önerilir. 

Uluslararası Ticaretin Finansmanı Niyet Mektubu Başvuru Formu

(Form doldurulduktan sonra kaydedilebilmesi için, Adobe Reader'ın son versiyonunun bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Söz konusu programa http://get.adobe.com/reader/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.)

Başvuru Ücreti

Niyet mektubu başvurularında 500 TL ücret alınmaktadır. İhracatçı firmalar aşağıda sunulan hesap numarasına başvuru ücretini yatırırken firma ismi ile birlikte ödemenin niyet mektubu talebine ilişkin olduğunu, başvuruya konu ülke ismini ve işlemin kısa adını açıklama kısmında belirtmelidir.

Örneğin:"....A.Ş.-Senegal … İhracatı NM" veya "...Ltd.Şti.-Belarus … İhracatı Niyet Mektubu"
Ödeme dekontunun fotokopisi başvuru evrakıyla birlikte ibraz edilir.

Yapılan analiz neticesinde başvuruları uygun bulunmayan firmalara, söz konusu başvuru ücreti %50 kesinti ile iade edilir.

Banka Hesap Numarası

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ümraniye Şubesi

IBAN TR76 0001 0007 1799 9003 0250 37