| esube
Uluslararası Krediler
Uluslararası Ticaretin Finansmanı
Uluslararası Ticaretin Finansmanı

"Alıcı/tedarikçi kredisi" niteliğindeki Uluslararası Ticaretin Finansmanı Programları kapsamında, yurtdışında yerleşik alıcıların Türk menşeli ürün ithalatlarına, ihraç edilecek ürünün cinsine bağlı olarak kısa,orta ve uzun vadeli finansman sağlanmaktadır. Bu alandaki Programlarımız 4 kategoride sınıflanmaktadır:

  • İhracat Alacakları İskonto Programı
  • Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredisi
  • Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredisi
  • Devlet Garantili İşlemler