| esube
Uluslararası Krediler
Niyet Mektubu

Niyet Mektubu

Yurtdışında iş üstlenecek veya uluslararası ihalelere katılacak müteahhit firmalara, Uluslararası Proje Kredileri Programı kapsamında finansal destek sağlanabileceğini ifade eden niyet mektubu verilebilir.

Niyet Mektupları İngilizce olarak düzenlenir. Müteahhit firmanın tercihine bağlı olarak “muhtemel finansman koşulları” içeren (term sheet) veya içermeyen olarak iki biçimde hazırlanabilir. Niyet Mektupları kesin bir taahhüt içermez, açılabilecek olası bir kredinin koşulları resmi başvurunun yapılacağı tarihteki şartlar dikkate alınarak belirlenir.

Muhtemel finansman koşulları içeren niyet mektuplarının geçerlilik süresi 3 ay, içermeyenlerin ise 6 aydır. Müteahhit firmanın uygun gerekçelerle süre uzatımı talep etmesi halinde, verilmiş niyet mektubunun süresi uzatılabilir. Bunun için niyet mektubu süresi dolmadan yazılı başvuru yapılması ve başvuru ücretinin ödenmesi gereklidir.

Başvuruda bulunacak müteahhit firmalar başvuru formu ve eklerini eksiksiz olarak doldurarak ibraz eder. Başvurunun doğru ve eksiksiz yapılabilmesini sağlamak üzere birim personeli ile projectloans@eximbank.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçilmesi önerilir.
Uluslararası Proje Kredileri Niyet Mektubu Başvuru Formu

Başvuru Ücreti

Niyet mektubu başvurularında 500 TL ücret alınmaktadır. Müteahhit firmalar aşağıda sunulan hesap numarasına başvuru ücretini yatırırken firma ismi ile birlikte ödemenin niyet mektubu talebine ilişkin olduğunu, başvuruya konu ülke ismini ve projenin kısa adını açıklama kısmında belirtmelidir. 

Örneğin:"....A.Ş.-Senegal … Projesi NM"  veya "...Ltd.Şti.-Belarus … Projesi Niyet Mektubu"
Ödeme dekontunun fotokopisi başvuru evrakıyla birlikte ibraz edilir.

Yapılan analiz neticesinde başvuruları uygun bulunmayan firmalara, söz konusu başvuru ücreti %50 kesinti ile iade edilir.

Banka Hesap Numarası

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ümraniye Şubesi

IBAN TR76 0001 0007 1799 9003 0250 37