| esube
Uluslararası Krediler
Garanti

Garanti

Müteahhit firmalar tarafından yurtdışında gerçekleştirilecek projelerin finansmanı için, yurtiçi veya yurtdışı bankalardan fon sağlanması halinde, kredi borçlusunun geri ödemelerini teminat altına almak üzere Türk Eximbank tarafından kredi borçlusu lehine ve fon sağlayan bankaya muhatap Garanti Mektubu düzenlenir. Müteahhit firmaların, taahhüdünü kapatması ve diğer yükümlülükleri Uluslararası Proje Kredisi’ne benzer şekildedir.