| esube
Krediler
Uzun Vadeli Borçların İtfa Planı
  • Son üç yıla ilişkin bilanço dönemleri itibariyle hazırlanmış olmalıdır.
  • Çıktı alıp gönderebilir, e-posta ile gönderebilir, CD ile gönderilebilinir. Herhangi bir onay aranmamaktadır.