| esube
Krediler
Belgeleri Onaylayan Bağımsız YMM / SMM’ye ait Evraklar
  • İlgili odadan alınan denetçi faaliyet belgesinin aslı,
  • İmza sirküleri fotokopisi, (Faaliyet belgesinin aslında eğer denetçi imzası var ise bu evrağın alınmasına gerek bulunmamaktadır.) (İmza sirküleri yerine imza beyannamesi de alınabilir.)
  • Denetimde bulunduğu yılları içeren, firma ile imzaladığı tasdik sözleşmelerinin fotokopileri ( Son 3 yıllık veriyi onaylayan denetçinin aynı olması durumunda son yıl tasdik sözleşmesi yeterli olacaktır. )