| esube
Krediler
Tam Tasdik Raporu / Denetim Raporu / Bağımsız Denetimden Geçen Firmaların Bağımsız Denetim Raporu

Firmanın son üç mali dönemine ait denetim raporları talep edilmektedir.

Denetim Raporlarının YMM/SMMM ıslak mühür ve imzasına haiz asılları ya da denetçi tasdikli örnekleri kabul edilmektedir.

Firmanın tam tasdik kapsamında olmaması durumunda Hesap Durumu Belgesi (Ek Form-HDB) eklerinden 4/A ve 4/B ‘ ye uygun ve son 3 yıla ilişkin Denetim Raporlarının hazırlanması gerekmektedir.