| esube
Krediler
Bilanço ve Gelir Tabloları

Firmanın son üç mali dönemine ait tablolar talep edilmektedir.

Tabloların her sayfasında; tabloyu düzenleyen SMMM ise TÜRMOB kaşesi, YMM ise YMM mührü üzerine paraf atılmalıdır.

*Halka açık firmalar için; Bankamızca www.kap.gov.tr internet adresinden temin edilecek elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmış bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen, dipnotlarını da içeren bilanço, kar ve zarar cetvelleri/gelir tabloları ile bunlara ek mali tablolarını ihtiva eden bağımsız denetim raporları hesap durumu belgesi ve ekleri yerine kabul edilecektir.