| esube
Krediler
Hesap Durumu Belgesi

Firma denetçisi tarafından hazırlanacak olan Hesap Durumu Belgesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

  • Belgeyi hazırlayan denetçi SMMM ise TÜRMOB kaşesi, YMM ise YMM mührü her sayfada imza/paraf ile birlikte yer almalıdır. 
  • Belgenin son sayfasında SMMM/YMMM’nin TÜRMOB kaşesi/YMM Mührü’nün yanı sıra, denetçinin imzası (Paraf kesinlikle kabul olmayacaktır) ve Ad-Soyad ile Unvanı yer almalıdır.
  • Son üç mali yıla ilişkin doldurulacak rakamlar bilanço ve gelir tablolarıyla uyumlu olmalıdır.  

*Halka açık firmalar için; Bankamızca www.kap.gov.tr internet adresinden temin edilecek elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmış bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen, dipnotlarını da içeren bilanço, kar ve zarar cetvelleri/gelir tabloları ile bunlara ek mali tablolarını ihtiva eden bağımsız denetim raporları hesap durumu belgesi ve ekleri yerine kabul edilecektir.