| esube
Krediler
İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi
Yeniden yapılandırma çalışmaları nedeniyle yeni başvuru kabul edilememektedir.