| esube
İhracat Kredi Sigortası
Alıcı Riski Değerlendirme Müdürlüğü
E-Mail:sigorta_alici@eximbank.gov.tr
Faks: 0850 200 5881

Müdür: Fahri Sinan KÖLÜKSÜZ
Tel: 0216 666 56 51
 
Müdür Yardımcıları

Hüseyin ÇAĞLAYAN
Tel: 0216 666 56 47

Hasan GÜRDAL
Tel: 0216 666 56 59
 
Tuncay ÜNAL
Tel: 0216 666 56 71