| esube
    Bilgi Edinme
Kurumsal
Bilgi Edinme
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin oluşturulan 24 Nisan 2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Türk Eximbank’a gelecek talepleri değerlendirmek ve takip etmek amacıyla Bankamız Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Türk Eximbank’a yapılacak başvurular, aşağıda belirtilen formların doldurulması yoluyla belirtilen posta adresi, fax veya elektronik posta ile yapılabilecektir.


TÜRK EXIMBANK Haberleşme ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Adres: Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL
Faks: 0216 666 55 99
E-posta: bilgiedinme@eximbank.gov.tr


Ek’teki formlara uygun olarak yapılmayan ya da eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Bilgi Edinme Formu - Gerçek Kişiler (Elektronik) (Word Dokümanı)

Bilgi Edinme Formu - Tüzel Kişiler (Elektronik) (Word Dokümanı)